Ordningsregler

Mellan klockan 23.00 och kl. 06.00 skall gästen iaktta största möjliga hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Biltrafik är ej tillåtet inne på campingens område mellan kl. 23.00 och kl. 06.00.

Gästen är fullt ut ansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier om gästen, eller annan som bereds tillträde till boendet, varit vårdslös.

Djur skall hållas kopplade inom campingens område.

Överträdelser av bestämmelser om rök- och djurförbud i campingens tillhörande lokaler medför en saneringskostnad som gästen debiteras.

Sopor ska sorteras och slängas på anvisade platser.

Bollspel sker på anvisade platser.

Gästen får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokningen.

Samtliga nycklar och elektroniska kort skall lämnas vid avresa (detta gäller ej de nycklar eller elektroniska nyckelkort som gästen köpt i receptionen). Borttappade nycklar eller elektroniska nyckelkort debiteras.

Hansagårds Camping AB har rätt att säga upp avtalet om gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse eller om boendet används till ej avsett ändamål. I de fall då avtalet sägs upp måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från platsen.

Hansagårds Camping AB ansvarar ej för kvarglömda saker.

Vindskydd får ha en maxhöjd på 140 cm. Vindskydd och golv placeras inom tomtmarkeringarna och får inte utgöra hinder i trafiken eller försvåra framkomligheten. Man får ej slå ner stolpar i marken utan att meddela campingvärden. Stolpar och dylikt får max slås ner 30 cm i marken. Det är gästens ansvar om nedslagen stolpe skadar något i marken. Vindskydd får byggas av stommar i trä och kläs i grå markisväv. En grind får upprättas och betalas/installeras av gästen.

Fordon skall parkeras inom tomtmarkeringarna.

Fordon får ej laddas på campingplatsen.

Vid överträdelse av dessa bestämmelser kan gästen behöva åtgärda sin tomt så att bestämmelserna följs. 

Det är ej tillåtet att folkbokföra sig på campingen eller att hyra ut sin campingplats eller campingfordon i andrahand.

Det är ej tillåtet att placera mer än en campingenhet eller ett tält per plats.

Brott mot avtal eller överträdelser av de anmälla ordningsreglerna kan leda till att avtalet sägs upp med omedelbarverkan.