Boende

Sommaren är lång!

Med säsongscamping kan du skaffa en egen oas att resa till! Och med en säsongsplats hos oss kan du njuta av sommarsäsongen från tidig vår till sen sommar. Campingen har en trivsam och familjär atmosfär med ett naturskönt läge precis vid havet, och erbjuder många aktiviteter för både barn och vuxna. I kombination med det stora utbudet av evenemang i Falkenberg är Hansagård Camping & Resort den perfekta platsen för säsongscampare.

Flera alternativ av säsongscamping

Hos oss är det sommar från slutet av april till början av september, och vi erbjuder flera alternativ av säsongscamping. För- och eftersäsong eller hela sommaren lång! Försäsong börjar när vi öppnar och pågår fram till midsommar eller över midsommar, och eftersäsongen börjar i augusti tills vi stänger i september. 

Här bor du nära havet

Vi erbjuder flera alternativ av säsongscamping, för- och eftersäsong eller hela sommaren lång. Vi har ca 250 säsongsplatser i varierade storlekar mellan 100 och 180 kvadratmeter. Du väljer själv om du vill ha elplats med eller utan vatten/avlopp. Vi har många återkommande säsongsgäster och våra säsongsplatser är mycket populära.

Gör allt eller inget!

På Hansagårds Camping & Resort är dagarna under högsäsong fullspäckade med aktiviteter för både vuxna, barn och hundar! Vi har en restaurang på området med underhållning flera dagar i veckan och en liten servicebutik.

Du kan göra utflykter i Falkenbergs närområde med fantastiska möjligheter. Liseberg, Gekås Ullared, Halmstad Äventyrsland, Åkulla Bokskogar.  Hela sommarsäsongen finns massor att göra i och runt Falkenberg. Eller ta det bara lugnt! Ta en promenad ner till havet eller ha ”bara vara-dagar”. Förläng sommarsäsongen med säsongscamping och skaffa en säsongsplats hos oss!

Säsongspriser 2020

Helsäsong 23/4 - 6/9
Från 19000:- (exkl. el)

Försäsong 23/4 - 18/6 alt. 22/6
Från 5.900:- (inkl.el)

Eftersäsong 2/8 - 6/9
Från 3.600:- (inkl. el)

 

Boka

Ring eller maila oss så hjälper vi dig att hitta den perfekta säsongsplatsen för just dig och din familj! 

Maila till oss på info@hansagards-camping.se för att ställa er i kö till säsongsplats.

Bokningsregler

Bokning
Vid bokning skickas en bokningsbekräftelse till dig. Bokningen är bindande när du betalat anmälningsavgiften.

Betalning
Anmälningsavgiften på 3000kr ska betalas inom 10 dagar från bokningstillfället. Vid senare bokning än 28/2 av säsongsplats görs slutbetalningen innan incheckning. Om betalning inte sker enligt ovanstående angivna villkor för tider och belopp är bokningen förfallen, anmälningsavgiften förverkad och campingtomten kommer att erbjudas till annan gäst.

Kostnad för el tillkommer med 2,2 kr /KWh, förbrukad el betalas vid utcheckning. Om betalning inte sker i enlighet med reglerna, har värden rätt att kvarhålla vagnen/campingfordonet som säkerhet för uppkommen fordran och har också rätt att flytta den inom området. Gästen får inte disponera över vagnen förrän hyra och eventuell annan skuld har betalats till fullo.

Avbokning
För avbokning gäller följande villkor avsedda att ersätta värdens inkomstbortfall:
Om avbokningen inkommer 7-60 dagar före upplåtelsedatum enligt avtal ska gästen betala 50% av totala beloppet exklusive anmälningsavgiften, som inte återbetalas. Vid senare avbokning än 7 dagar före upplåtelsedatum enligt avtal, eller om gästen avbryter pågående vistelse, görs inga återbetalningar och värden har rätt att ta betalt för hyresbelopp som inte betalats in. Värden har rätt att ta betalt för kostnader utöver inkomstbortfall som denne drabbas av till följd av sen avbokning och som denne kan styrka. Avbokas platsen under vintern och golv är förvarat skall detta vara borta och platsen återställd inom 1 månad, dock innan öppning aktuellt år. Ingen återbetalning av förvaringsavgift sker. Följs inte detta debiteras gästen 3000 kr.

Ordningsregler
På campingplatsen tillämpas ordningsregler. Gästen har en skyldighet att ta del av dessa. Brott mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avvisas.

Försäkringar
Du har själv det skydd som du anser erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring.

Campingens ansvar
Campingplatsen är ansvarig för skada som åsamkas dig genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dessas tjänsteåligganden. Campingplatsen ansvarar inte för skada som drabbat dig av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför campingplatsens kontroll.

Gästens ansvar
Vid avflyttning gäller att hela tomten återställs till en plan gräsyta. Vid avhysning beräknas förfallen hyra efter ordinarie dygnspris som tillämpats under den tid som gästen haft tillgång till platsen med eventuellt tillägg för beräknad skada och administrativa avgifter. Personbil utgör en del av campingenheten och skall parkeras inom tomtmarkeringar. Placeringen av husvagn/husbil skall ske minst 50 cm från tomtgränsen med dragkroken ut mot gatan eller med 4 meters avstånd till grannarna. Vindskyddet får ha en höjd på max 140 cm. Det skall placeras innanför tomtmarkeringarna och får inte utgöra hinder i trafiken. Det är gästens ansvar om stolparna skadar något i marken.
Den som skadar egendom som tillhör värden eller andra campinggäster kan göras ersättningsskyldig enligt gällande lagar. Det är inte tillåtet att hyra ut sin plats i andra hand

Intresselista säsongsplats
En intresseanmälan görs i receptionen, det går ej att stå på kö till separata platser. Vid byte av plats är ni välkomna att skriva upp er på vår intresselista i recepitonen. När de lediga platser släpps skickas information via mail.

Golv som ligger kvar på platsen
Efter campingen stängnings datum får endast golvet ligga kvar på platsen. Uppe på golvet får Ni lägga stolpar samt staketstommar som spänns fast mot golvet. Stapla ej på höjden!

Golvet skall täckas grön presenning som spänns fast riktigt ordentligt med rejäla spännband. Underskatta inte vindarna och tänk på att vinden ej ska kunna komma åt under golvet. Vid avflyttning gäller att hela tomten återställs till en plan gräsyta (eventuellt grus skrapas bort). Sedan 2019 är det ej tillåtet att använda grus för att plana ut marken.

Tänk på att ingenting annat än golv och staketstommar för förvaras på platsen. Eventuella lösa kvarlämnade tillhörigheter runt platsen slängs och ersätts inte. Vid kvarlämnade tillhörigheter på platsen debiteras dessutom gästen tippavgift + arbetstid.

Vid uppsägning av säsongsplats skall golvet demonteras och fraktas iväg senast 1 månad efter uppsägning. Vid avflyttning gäller att hela tomten återställs till en plan gräsyta. Om dessa bestämmelser ej uppfylls debiteras gästen en avgift på 3000:- för återställning av platsen.


Demonterat golv som ska förvaras
Det nermonterade golvet läggs på EU-pall. Tänk på att golvpaketet skall vara stabilt och ingenting bör sticka ut. Täck golvpaketet med presenning som spänns fast med spännband. Markera golvpaketet ordentligt med ert platsnummer. Anpassa ert paket så att traktorns gafflar kommer åt och kan lyfta paketet. Om två pallar används behöver dessa förankras i varandra. För golvförvaring tillkommer en avgift på 500:-/golvpaket för förvaring och transportering.


Staketbygge
Staket får byggas av stommar i trä som sedan kläs i blått, grått, svart eller vitt tyg. Tyget får vara randigt. Är du i behov av grind får denna vara i trä. Staketet för ej överstiga en höjd på 140 cm. Vid överträdelse av dessa bestämmelser kan gästen behöva riva sitt staket eller åtgärda så att bestämmelserna följs.

Anmäl intresse

Intresseanmälan för säsongscamping

Bilder