Bokning och betalning

Vill du boka stuga? Detta gör du genom att mejla oss på info@hansagard-camping.se eller genom att ringa oss på 0346-169 44. 

Paketbokning

Midsommarveckan bokas minimum 20-23/6, enstaka dygn kan ej bokas under denna period.
Under Wheels and Wings (19-20/7) bokas minimum fem nätter.
Om du skulle göra en bokning som ej uppfyller dessa bokningskrav blir du kontaktad för att korrigera din bokning innan vi skickar dig din bekräftelse.

Detta bör du veta när du bokar online

Vid bokning betalas oftast en anmälningsavgift. Anmälningsavgiften skall vara betald senast 14 dagar efter anmälan. Resterande hyra betalas senast 40-60 dagar före ankomst.
 Om inte anmälningsavgiften är betald i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar din slutbetalning räknas det som en avbokning från din sida. Platsen du bokar är preliminär.

Avbeställningsskydd

Du kan skydda dig genom att teckna ett avbeställningsskydd som kostar 200 kr. Du kan då avboka fram till 24 timmar före utan annan kostnad än avbetsällningsskyddet förutsatt att någon av följande drabbat er:
dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, dina din makas/makes föräldrar, barn syskon eller medresenärer.

Om det inträffar någon annan allvarlig händelse utan din kontroll, te x en omfattade eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning.


Du får en inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.


Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som kommer till oss senare än 7 dagar efter den aktuella händelsen tar vi ingen hänsyn till.

Hyresavtalet upphör att gälla omedelbart om:

Någon i sällskapet uppträder störande, begår skadegörelse, att våra boendealternativ används till ej avsett ändamål eller för övrigt inte följer campingens regler. Vid dessa tillfällen måste sällskapet omedelbart lämna anläggningen och lämna sin plats och äger ingen rätt till att återfå någon del av hyresbeloppet.