Bokningsregler

Bokning/Betalning


Vid bokning betalas oftast 500-1000 kr i anmälningsavgift. Anmälningsavgiften skall vara betald senast 14 dagar efter anmälan. Resterande hyra betalas senast 40-60 dagar före ankomst.
 Bokningskostnaden är 50 kr 
Om inte anmälningsavgiften är betald i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar din slutbetalning räknas det som en avbokning från din sida. Din platsbokning är preliminär och kan komma att flyttas till en likvärdig annan plats.

Avbeställningsskydd
Du kan skydda dig genom att teckna ett avbeställningsskydd som kostar 300 kr. Du kan då avboka fram till 24 timmar före ankomstdag då ni endast betalar anmälningsavgiften på 500-1 000 kr samt bokningsavgift, förutsatt att något av följande har inträffat. 
Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, dina din makas/makes föräldrar, barn syskon eller medresenärer.
 Det inträffar någon annan allvarlig händelse utan din kontroll, te x en omfattade eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning.
 Du får en inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
 Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som kommer till oss senare än 7 dagar efter den aktuella händelsen tar vi ingen hänsyn till.

Hyresavtalet upphör att gälla omedelbart om: Någon i sällskapet uppträder störande, begår skadegörelse, att våra boendealternativ används till ej avsett ändamål eller för övrigt inte följer campingens regler. Vid dessa tillfällen måste sällskapet omedelbart lämna anläggningen och lämna sin plats och äger ingen rätt till att återfå någon del av hyresbeloppet.